23 Shkurt, 2018
Sot në seancën dëgjimore në Kuvendin e Shqipërisë, Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë, shqyrtoi projektligjin “Për strehimin social”. Në cilësinë e Drejtorit Ekzekutiv të Shoqatës se Bashkive të Shqiperisë, z. Agron Haxhimali ndër te tjera e vuri theksin në këto çështje dhe bëri këto propozime: 1- Roli prefektit […]