Thirrje për aplikime

18 Shkurt, 2020

Ftese per oferta, projekti “VENDQËNDRIME E PARKIME PËR BIÇIKLETA”

Shoqata e Bashkive të Shqipërisë me mbështetjen e programit rajonal të GIZ/ORF Albania (Fondet e Hapura Rajonale për Evropën Juglindore) do të vazhdojë zbatojë projektin me fokus pregatitjet për Planin e Mobilitetit te Qëndrueshëm Urban (Sustainable Urban Mobility Plan -SUMP). Nje komponent  ketij projekti ështe dhe pilotimi në bashkine Shkoder […]
31 Janar, 2020
Formati i ofertës që duhet të ofrohet nga tenderuesi

Njoftimi i prokurimit për një kontratë shërbimi

Shkarkoni materialin e plotë në formatin PDF
31 Janar, 2020
Formati i ofertës që duhet të ofrohet nga tenderuesi

Formati i ofertës që duhet të ofrohet nga tenderuesi

Shkarkoni materialin e plotë në PDF  
17 Nëntor, 2018

Technical Expertise for floods and landslides prevention – work group member – Junior Expert 3

Technical Expertise for floods and landslides prevention – work group member – Junior Expert 3     ALL DOCUMENTS Contract Notice Junior Expert (View/ Download full document) Instruction to tender Junior Expert (View/ Download full document) TOR s Junior Expert (View/ Download full document) Draft service contract Junior Expert (View/ […]
17 Nëntor, 2018

Technical Expertise for floods and landslides prevention – work group member – Key Expert Albania – Tirana

Technical Expertise for floods and landslides prevention – work group member – Key Expert Albania – Tirana ALL DOCUMENTS Contract Notice KEY expert (View/ Download full document) TOR s Key Expert (View/ Download full document) Instruction to tenderer s Key expert (View/ Download full document) Draft service Contract Key Expert […]