16 Maj, 2020

Data collection expert – Team Leader

Data collection expert- Team Leader   ALL DOCUMENTS FILE: Data collection expert – Team Leader TOR FLAT  (Download) Data collection expert – Team Leader Tender form FLAT (Download) Data Collection expert – Team Leader Draft service contract_FLAT (Download) Data Collection expert – Team Leader Contract notice FLAT  (Download)
12 Maj, 2020

Technical Expertise for floods and landslides prevention – IT Web Design and Maintenance Experts – Online Platform

OTHER DOCUMENTS SERVICE CONTRACT FOR EUROPEAN UNION EXTERNAL ACTIONS No 4 financed from the IPA FUNDS under Interreg IPA CBC programme Download full document (Download) SERVICE TENDER SUBMISSION FORM Download full document (Download) ANNEX II: TERMS OF REFERENCE Download full document (Download)
18 Shkurt, 2020

Ftese per oferta, projekti “VENDQËNDRIME E PARKIME PËR BIÇIKLETA”

Shoqata e Bashkive të Shqipërisë me mbështetjen e programit rajonal të GIZ/ORF Albania (Fondet e Hapura Rajonale për Evropën Juglindore) do të vazhdojë zbatojë projektin me fokus pregatitjet për Planin e Mobilitetit te Qëndrueshëm Urban (Sustainable Urban Mobility Plan -SUMP). Nje komponent  ketij projekti ështe dhe pilotimi në bashkine Shkoder […]
17 Nëntor, 2018

Technical Expertise for floods and landslides prevention – work group member – Junior Expert 3

Technical Expertise for floods and landslides prevention – work group member – Junior Expert 3     ALL DOCUMENTS Contract Notice Junior Expert (View/ Download full document) Instruction to tender Junior Expert (View/ Download full document) TOR s Junior Expert (View/ Download full document) Draft service contract Junior Expert (View/ […]
17 Nëntor, 2018

Technical Expertise for floods and landslides prevention – work group member – Key Expert Albania – Tirana

Technical Expertise for floods and landslides prevention – work group member – Key Expert Albania – Tirana ALL DOCUMENTS Contract Notice KEY expert (View/ Download full document) TOR s Key Expert (View/ Download full document) Instruction to tenderer s Key expert (View/ Download full document) Draft service Contract Key Expert […]