Thirrje për aplikime

14 Shtator, 2020

SERVICE CONTRACT NOTICE | Technical Expertise to support the Local Action Plan development for the promotion of the sustainable tourism

SERVICE CONTRACT NOTICE Technical Expertise to support the Local Action Plan development for the promotion of the sustainable tourism   READ FULL DOCUMENT Service Contract Notice (View full document)   LIST OF CONTRACT NOTICE DOCUMENTS: Instruction to Tenderers (View full document) Tender form (View full document) TOR Sustown  (View full […]
3 Gusht, 2020

Relaunch: Technical Expertise for floods and landslides prevention – IT Data Collection Expert for Italy – Online Platform

Relaunch: Technical Expertise for floods and landslides prevention – IT Data Collection Expert for Italy – Online Platform ALL DOCUMENTS FIFAnnex VI (View full document in PDF) LEFAnnex VII (View full document in PDF) Part A Information for tenderer Data collection Italy (View full document in PDF) Invitation Data collection […]
6 Korrik, 2020

Relaunch: Technical Expertise for floods and landslides prevention – IT Data Collection Expert for Italy – Online Platform

Relaunch: Technical Expertise for floods and landslides prevention – IT Data Collection Expert for Italy – Online Platform ALL DOCUMENTS FIFAnnex VI (View full document in PDF) LEDAnnex VII (View full document in PDF) Part A Information for tenderer Data collection Italy (View full document in PDF) Invitation Data collection […]
15 Qershor, 2020
Local Risk Assessment in Kolonja

Local Risk Assessment in Kolonja

Circulation restricted to the contracting authority and to the author of the document to protect the individual and to protect privacy, commercial and industrial secrecy SERVICE TENDER SUBMISSION FORM  Ref: A2 – 1.4 – 1 Public awareness, Preparedness, Participation and Coordination for Civil Protection for All – 4PLUS, Interreg IPA […]
18 Maj, 2020
Technical Expertise for floods and landslides prevention - IT Data Collection Expert for Italy - Online Platform

Technical Expertise for floods and landslides prevention – IT Data Collection Expert for Italy – Online Platform

Technical Expertise for floods and landslides prevention – IT Data Collection Expert for Italy – Online Platform ALL DOCUMENTS FILES: Invitation Data collection Italy (Download) LEF Annex VII (Download) Part A Information for tenderer Data collection Italy (Download) Part B Format of offer to be provided by the tenderer Data collection Italy (Download) FIF […]
18 Maj, 2020
Technical Expertise for floods and landslides prevention - IT Data Collection Expert for Montenegro - Online Platform

Technical Expertise for floods and landslides prevention – IT Data Collection Expert for Montenegro – Online Platform

Technical Expertise for floods and landslides prevention – IT Data Collection Expert for Montenegro – Online Platform   ALL DOCUMENTS FILES: Invitation to tender, Technical Expertise for floods and landslides prevention – IT Data Collection Expert for Montenegro – Online Platform (Download) LEF Annex VII (Download) Part A Information for […]
16 Maj, 2020

Data collection expert – Team Leader

Data collection expert- Team Leader   ALL DOCUMENTS FILE: Data collection expert – Team Leader TOR FLAT  (Download) Data collection expert – Team Leader Tender form FLAT (Download) Data Collection expert – Team Leader Draft service contract_FLAT (Download) Data Collection expert – Team Leader Contract notice FLAT  (Download)
12 Maj, 2020
Technical Expertise for floods and landslides prevention – IT Web Design and Maintenance Experts – Online Platform

Technical Expertise for floods and landslides prevention – IT Web Design and Maintenance Experts – Online Platform

OTHER DOCUMENTS SERVICE CONTRACT FOR EUROPEAN UNION EXTERNAL ACTIONS No 4 financed from the IPA FUNDS under Interreg IPA CBC programme Download full document (Download) SERVICE TENDER SUBMISSION FORM Download full document (Download) ANNEX II: TERMS OF REFERENCE Download full document (Download)
18 Shkurt, 2020

Ftese per oferta, projekti “VENDQËNDRIME E PARKIME PËR BIÇIKLETA”

Shoqata e Bashkive të Shqipërisë me mbështetjen e programit rajonal të GIZ/ORF Albania (Fondet e Hapura Rajonale për Evropën Juglindore) do të vazhdojë zbatojë projektin me fokus pregatitjet për Planin e Mobilitetit te Qëndrueshëm Urban (Sustainable Urban Mobility Plan -SUMP). Nje komponent  ketij projekti ështe dhe pilotimi në bashkine Shkoder […]
31 Janar, 2020
Formati i ofertës që duhet të ofrohet nga tenderuesi

Njoftimi i prokurimit për një kontratë shërbimi

Shkarkoni materialin e plotë në formatin PDF
31 Janar, 2020
Formati i ofertës që duhet të ofrohet nga tenderuesi

Formati i ofertës që duhet të ofrohet nga tenderuesi

Shkarkoni materialin e plotë në PDF  
17 Nëntor, 2018

Technical Expertise for floods and landslides prevention – work group member – Junior Expert 3

Technical Expertise for floods and landslides prevention – work group member – Junior Expert 3     ALL DOCUMENTS Contract Notice Junior Expert (View/ Download full document) Instruction to tender Junior Expert (View/ Download full document) TOR s Junior Expert (View/ Download full document) Draft service contract Junior Expert (View/ […]