Thirrje për aplikime

31 Janar, 2020
Formati i ofertës që duhet të ofrohet nga tenderuesi

Njoftimi i prokurimit për një kontratë shërbimi

Shkarkoni materialin e plotë në formatin PDF
31 Janar, 2020
Formati i ofertës që duhet të ofrohet nga tenderuesi

Formati i ofertës që duhet të ofrohet nga tenderuesi

Shkarkoni materialin e plotë në PDF