Vlerësimi Vullnetar Lokal për Bashkinë Shkodër

8 Shtator, 2021

Vlerësimi Vullnetar Lokal për Bashkinë Shkodër

Vlerësimi Vullnetar Lokal për Bashkinë Shkodër Autorë: Agron Haxhimali dhe Aida Cacaj, Shoqata e Bashkive Filip Vila, Bashkia Shkodër  Ky publikim është përgatitur nga Shoqata e Bashkive të Shqipërisë dhe me mbështetjen financiare të Fondacionit Hanns Seidel, Shqipëri. Ky botim pasqyron qëndrimet e Shoqatës së Bashkive dhe jo domosdoshmërisht të […]