27 Mars, 2017

Vizitë studimore në Stamboll organizuar nga Shoqata e Bashkive të Shqipërisë në bashkëpunim me Shoqatën e Bashkive të Turqisë

Shoqata e Bashkive te Shqiperise ne bashkepunim me Shoqaten e Bashkive te Turqise,po organizoine nje vizite studimore ne Stamboll nga dt 19-24 Mars. Vizita ka per qellim shkembimin e eksperiencave ne shperndarjen dhe organizimin e sherbimeve publike,ne binjakezimet ndermjet bashkive ne Turqi por jo vetem,ne planifikimin urban, etj. Sot ne […]