Shoqata e bashkive te shqiperise

23 Janar, 2017

Takimi i parë i Këshillit Konsultativ Qeveri qendrore- Qeveri vendore

19 Shkurt 2017 Në takimin e parë të Këshillit Konsultativ Qeveri qendrore- Qeveri vendore. Në këtë këshill bashkitë do përfaqesohen respektivisht nga shoqatat e tyre dhe drejtimi do të bëhet me rotacion. Përfaqesuesit e 61 bashkive në KK janë: Voltana Ademi-  Bashkia Shkodër, Erion Veliaj– Bashkia Tiranë, Eduart Kapri- Bashkia […]