30 Nëntor, 2016

Projekti Menaxhimi i mbetjeve të ngurta në zonat ndërkufitare rurale dhe bregdetare të rajonin e Evropës Juglindore

Projekti Menaxhimi i mbetjeve të ngurta në zonat ndërkufitare rurale dhe bregdetare të rajonin e Evropës Juglindore”, zbatuar nga SËG and NALAS, mbështetur finaciarisht nga GIZ Open Regional Fund Modernisation of Municipal Services (ORF MMS) dhe Qeveria Zvicerane.  Ky projekt synonte vlerësimin dhe zhvillimin e modeleve për menaxhimin e integruar […]