Java Europiane e Lëvizshmërisë JEL 2019- Udhëzues për Bashkitë