Dieta mesdhetare- Trashëgimia ushqimore dhe gastronomia

14 Korrik, 2020

Dieta mesdhetare- Trashëgimia ushqimore dhe gastronomia

DIETA MESDHETARE – TRASHËGIMIA USHQIMORE DHE GASTRONOMIA ABSTRAKT Në këtë modul, Dieta Mesdhetare (DM) do të analizohet në një nga dimensionet e saj: modelin e ushqimit, i cili është përdorur si rast studimor i një diete të shëndetshme dhe të qëndrueshme, dhe si një frymëzim në të gjithë botën për […]