Dieta mesdhetare- Trashegimia kulturore dhe Turizmi

14 Korrik, 2020

Dieta mesdhetare- Trashegimia kulturore dhe Turizmi

Dieta mesdhetare- Trashegimia kulturore dhe Turizmi ABSTRAKT Në këtë modul bëhet një inventar i larmishmërisë së Mesdheut, duke prezantuar dhe nxjerrë në pah tiparet më të spikatura të rajoneve pjesëmarrëse në MD.net, sipas kritereve të pranuara nga organizatat ndërkombëtare dhe të përshtatshme me konceptin e Dietës Mesdhetare (DM). “Unitet në […]