Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë në bashkëpunim dhe me mbështetjen e Open Gov Hub po organizon një vizitë studimore ne DC

Washington

Ti bëjmë qeveritë më të hapura, të ndergjegjëshme dhe të përgjegjshme ndaj qytetarëve të tyre.


Pjesëmarrës dhe përfitues nga kjo vizite janë Kryetare/ë të bashkive të ndryshme Shqipërisë dhe perfaqesuesit e tyre : Kavaja, Gjirokastra, Shkodra, Kukësi, Elbasani, Permeti, Devolli, Mati, Klosi,dhe Selenica.

Vizata dhe programit kan për qellim:

1) Lehtësimi i ekspozimit ndaj praktikave të mira qeveritare të hapura globale dhe mësimit të ndërsjelltë ndërmjet kryetarëve të bashkive shqiptare për të përmirësuar angazhimin e tyre qeverisës dhe qytetar;

2) Lidhje të Bashkive me udhëheqësit e biznesit të suksesshëm dhe të tjerë nga diaspora shqiptare në SHBA për të ndihmuar në tërheqjen e investimeve dhe partneriteteve të diasporës për të mbështetur projektet e tyre të zhvillimit ekonomik vendore;

3) Të ndihmojnë kryetarët e bashkive të mësojnë nga Uashingtoni D.C dhe bashkitë fqinje në Virxhinia dhe Maryland Virginia) për mënyrën se si ato ofrojnë shërbime publike në mënyrë efikase dhe efektive për komunitetet e tyre, transparencën dhe praktikat kundër korrupsionit dhe të eksplorojnë bashkëpunimin ndërkombëtar;

4) Rritje kapacititesh nga programet e trajnimit nga Open GovHub në bazë të shumë eksperiencave nga delegacione dhe vende të tjera.
Takime të tjera do behen me:
– Zyrtarë të SHBA-së – të nivelit kombëtar dhe homologëve bashkiakë, të interesuar në bashkëpunimin SHBA-Ballkandhe në shkëmbimin e praktikave të mira për qeverinë e hapur
– Përfaqësuesit shqiptarë të diasporës
– Palët relevante shqiptare dhe profesionistët e interesuar për pranimin e Shqipërisë në BE;
– Studentë dhe profesionistë të rinj që studiojnë ose punojnë në fushën e drejtësisë, ekonomisë dhe shkencave politike;