Qeverisja e zgjuar dhe përdorimi i sistemeve digjitale.