Observatorin Rajonal të Decentralizimit për vendet e Ballkanit Perëndimor.

 

Me koleget nga rajoni dhe bashkë me ekipin nga shqiperia diskutuam mbi Observatorin Rajonal të Decentralizimit për vendet e Ballkanit Perëndimor.
# Bacid #KDZ # Nalas mbështetur nga OSCE.