Ndihma financiare e BE-s në dispozicion të autoriteteve vendore dhe rajonale të vendeve kandidate dhe kandidate potenciale për zgjerimin e BE-së