Menaxhimi i mbetjeve, gjetja e modeleve dhe praktikave efikase është dhe mbetet problem dhe sfidë për të gjitha bashkitë.