• Konferencë Pune e Qeverisjes Vendore“Decentralizimi – nje vit me pas” organizuar nga Shoqata e Bashkive,me mbështetjen e USAID – Projekti i Planifikimit dhe Qeverisjes Vendore (PLGP). Të pranishëm Kryetarët e 61 bashkive të vendit,komuniteti i donatorëve dhe Organizata të Shoqërisë Civile si dhe Z. Bledi Çuçi, Ministër i Shtetit për […]