Upcoming events

June 2, 2020

AAM starts implementation of SuSTowns Project under INTERREG MED

AAM starts implementation of SuSTowns Project under INTERREG MED The Albanian Association is part of consortium of 9 partners from different Euromed countries to implement for the coming three years the SuSTown project, enhancing SUStainable tourism attraction in small fascinating med TOWNS. The project targets fascinating small towns which have […]
November 30, 2020

Ftesë për punonjësit socialë të bashkive

Kemi kënaqësinë t’ju ftojmë në dy seminare online për qasjet për përmirësimin e shërbimeve sociale në nivelin lokal, veçanërisht në lidhje me qendrat e kujdesit ditor dhe kryerjen e aktiviteteve të ndërgjegjësimit për grupet në nevojë. Seminari i parë në Qendrat e Kujdesit Ditor si shërbime familjare dhe të bazuara […]