Publications

May 18, 2020
Technical Expertise for floods and landslides prevention – IT Data Collection Expert for Montenegro – Online Platform

Technical Expertise for floods and landslides prevention – IT Data Collection Expert for Montenegro – Online Platform

Technical Expertise for floods and landslides prevention – IT Data Collection Expert for Montenegro – Online Platform ALL DOCUMENTS FILES: Invitation to tender, Technical Expertise for floods and landslides prevention – IT Data Collection Expert for Montenegro – Online Platform (Download) LEF Annex VII (Download) Part A Information for tenderer Data collection […]
June 2, 2020

“Cultural industries in times of COVID-19”

Today Ms. Arionela Dedja on behalf of Association of Albanian Municipalities participated in the Intercultural dialogue – “Cultural industries in times of COVID-19” organized by “Intercultural Dialogue Network”. Ms. Dedja shared with the participants the situation in Albania, how artists, public and private cultural initiatives, NGOs related to culture, public […]
June 15, 2020
Local Risk Assessment in Kolonja

Local Risk Assessment in Kolonja

Circulation restricted to the contracting authority and to the author of the document to protect the individual and to protect privacy, commercial and industrial secrecy SERVICE TENDER SUBMISSION FORM  Ref: A2 – 1.4 – 1 Public awareness, Preparedness, Participation and Coordination for Civil Protection for All – 4PLUS, Interreg IPA CBC […]
July 6, 2020

Relaunch: Technical Expertise for floods and landslides prevention – IT Data Collection Expert for Italy – Online Platform

Relaunch: Technical Expertise for floods and landslides prevention – IT Data Collection Expert for Italy – Online Platform   ALL DOCUMENTS FIFAnnex VI (View full document in PDF) LEDAnnex VII (View full document in PDF) Part A Information for tenderer Data collection Italy (View full document in PDF) Invitation Data […]
July 24, 2020

Ftese per oferta, projekti “VENDQËNDRIME E PARKIME PËR BIÇIKLETA”

Shoqata e Bashkive të Shqipërisë me mbështetjen e programit rajonal të GIZ/ORF Albania (Fondet e Hapura Rajonale për Evropën Juglindore) do të vazhdojë zbatojë projektin me fokus pregatitjet për Planin e Mobilitetit te Qëndrueshëm Urban (Sustainable Urban Mobility Plan -SUMP). Nje komponent  ketij projekti ështe dhe pilotimi në bashkine Shkoder […]