Media

November 30, 2020

Ftesë për punonjësit socialë të bashkive

Kemi kënaqësinë t’ju ftojmë në dy seminare online për qasjet për përmirësimin e shërbimeve sociale në nivelin lokal, veçanërisht në lidhje me qendrat e kujdesit ditor dhe kryerjen e aktiviteteve të ndërgjegjësimit për grupet në nevojë. Seminari i parë në Qendrat e Kujdesit Ditor si shërbime familjare dhe të bazuara […]
February 1, 2021

The AAM newsletter,

This newsletter of the Association of Municipalities of Albania reflects the main activities during the period May – December 2020. The COVID 19 pandemic made 2020 a very challenging year for Albania the whole society, as in the rest of the globe. Most efforts and energy were put into relieving […]
February 15, 2021

Terms of Reference NATIONAL EXPERT FOR OSITION PAPER / POLICY RECOMMENDATION FOR SETTING UP A STREAMLINED PROCEDURE FOR REGISTRATION OF ASSETS FOR PUCS AND LGUS – FOR CADASTRE AGENCY

  NATIONAL EXPERT FOR OSITION PAPER / POLICY RECOMMENDATION FOR SETTING UP A STREAMLINED PROCEDURE FOR REGISTRATION OF ASSETS FOR PUCS AND LGUS – FOR CADASTRE AGENCY   Background The project “Regional Capacity Development Network (RCDN) for Water and Sanitation Services” aims at increasing the effectiveness and efficiency of the […]
March 13, 2021

Qeverisja Vendore 2020

Local Government 2020   The report was prepared by: Agron Haxhimali Aida Cacaj Blerina Xhani Responsibility for the facts and opinions expressed in this study falls exclusively on the authors and their interpretations do not necessarily reflect the opinions or policies of the Konrad Adenauer Foundation.   Download the full […]
March 31, 2021

Ftesë për nënshkrimin e Deklaratës për Dietën Mesdhetare

Përfshirë në listën përfaqësuese të UNESCO-s të Trashëgimisë Kulturore Jo-materiale të Njerëzimit, dieta mesdhetare është një pjesë integrale e identitetit mesdhetar. “Dieta mesdhetare përfshin një sërë aftësish, njohuri, rituale, simbole dhe tradita në lidhje me drithërat, korrjet, peshkimin, blegtorinë, konservimin, përpunimin, gatimin, dhe veçanërisht ndarjen dhe konsumimin e ushqimit.”  Fatkeqësisht, […]