Media

October 5, 2021

Erbil Meeting #Iraq OPENING REMARKS Session! ​​​Welcome remarks by Governorate of Missan, Mr. Ali Dawwai Lazim ​​​Greeting remark by UNDP Iraq Office, Mrs. Sundus Abass Greeting remark by Executive Director of Albanian Association of Municipalities, Mr. Agron Haxhimali Governorate for Agriculture Innovation Agriculture Innovation Governorate / Supporting Recovery and Stability […]
January 17, 2022

Manual/ Lokalizimi i Axhendës 2030

Autorë: Agron Haxhimali dhe Aida Cacaj, Shoqata e Bashkive Ky publikim është përgatitur nga Shoqata e Bashkive të Shqipërisë dhe me mbështetjen financiare të Fondacionit Hanns Seidel, Shqipëri. Ky botim pasqyron qëndrimet e Shoqatës së Bashkive dhe jo domosdoshmërisht të Fondacionit Hanns Seidel. Autorët garantojnë pasqyrimin me korrektësi të të […]
February 14, 2022

Terms of Reference for External Consultancy

TERMS OF REFERENCE for EXTERNAL CONSULTANCY Rural Development / LEADER expert consultant Under the Programme ‘Supporting Recovery and Stability in Iraq through Local Development’ Funded by the European Union and Implemented by UNDP, the Association of Albanian Municipalities is carrying out the project titled Peer-to-Peer Cooperation with Iraqi Governorate – […]
April 26, 2022

RFQ-1: Construction works for the implementation of the detailed technical design of a farmers’ market in the municipality of Al-Emarah, Missan.

Albanian Association of Municipalities kindly requests your quotation for the provision of works and goods as detailed in Annex 1 of this RFQ. This Request for Quotation comprises the following documents: Section 1: This request letter Section 2: RFQ Instructions and Data         Annex 1: Scope of Works (SoW)           Annex 2: […]
April 27, 2022

Takime me kolegët në Bashkinë Maysan,Irak

  Fjala përshëndetëse nga Guvernatori i Missanit, z. Ali Dawwai Lazim Fjala përshëndetëse nga Përfaqësuesja e PNUD-it në vend, znj. Sunduss Abas Fjala përshëndetëse nga Kryetarja e Bashkisë Roskovec, znj. Majlinda Bufi Fjala përshëndetëse e Drejtorit Ekzekutiv të Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë, z. Agron Haxhimali Takim mes Kolegësh Governorati […]