16 Korrik, 2018

RECOV – REthinking Collaborative Values for public services.

Kick off Project, RECOV – REthinking Collaborative Values for public services. The project was developed by 10 partners across Europe, recognizing the importance to jointly address recently emerging challenges and to take an advantage of opportunities arising out of this cooperation. It aims at creating a network of towns eager […]
16 Korrik, 2018

Projekti Energjia e Gjelbër (LOCAL4GREEN) zbatuar nga Shoqata e Bashkive përgjatë 2017-2019 financohet nga Bashkimi Europian brenda Programit Interreg MED.

Projekti Energjia e Gjelbër (LOCAL4GREEN) zbatuar nga Shoqata e Bashkive përgjatë 2017-2019 financohet nga Bashkimi Europian brenda Programit Interreg MED. Qëllimi i projektit është të ndihmojë bashkitë të hartojnë dhe zbatojnë politika vendore fiskale inovative, të orientuara drejt promovimit të burimeve të energjisë së rinovueshme në sektorin publik-privat dhe në […]
23 Shkurt, 2018

Waste Analysis to be carried out in two pilot regions of Albania

The project “Technical Assistance on Urban Solid Waste Integrated Management System”, financed by EU and implemented by Eptisa, have engaged the Association of Albanian Municipalities to conduct a qualitative and quantitative waste analysis in regions of Kukes and Gjirokastra, as well as in the Dibra Municipality. The analysis consists in […]
30 Nëntor, 2016

Projekti Menaxhimi i mbetjeve të ngurta në zonat ndërkufitare rurale dhe bregdetare të rajonin e Evropës Juglindore

Projekti Menaxhimi i mbetjeve të ngurta në zonat ndërkufitare rurale dhe bregdetare të rajonin e Evropës Juglindore”, zbatuar nga SËG and NALAS, mbështetur finaciarisht nga GIZ Open Regional Fund Modernisation of Municipal Services (ORF MMS) dhe Qeveria Zvicerane.  Ky projekt synonte vlerësimin dhe zhvillimin e modeleve për menaxhimin e integruar […]