5 Janar, 2017

Vetëvlerësimi Financiar i Bashkive & Auditi Urban

Shoqata e Bashkive të Shqiperisë, në bashkëpunim me NALAS, dhe me mbështetjen e Bankës Botërore ka pregatitur MFSA për Bashkinë Vau Dejës.  Por ky program ka pasur pjesë të tij dhe bashkitë e Lushnjës, Elbasanit, Kuçovës, Fierit, Beratit, Gjirokastrës, Vlorës, Himarës, Sarandës Përmetit asistuar nga Coplan. Këto bashki kanë zbatuar […]
5 Janar, 2017

Z. Orlando Fusco ishte për një vizitë pune në zyrat e ShBSh-së

    Më 20 tetor, në zyrat e Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë ishte për një vizitë pune zoti Orlando Fusco, Oficer Programi për Qeverisje të Mirë, nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë. Gjatë takimit me z. Fusco biseduam për situatën dhe çështje aktuale në Shqipëri sidomos për zhvillimin […]
5 Janar, 2017

Këshilli i Bashkive dhe Rajoneve Evropiane (CEMR) – ka pregatitur Kartën Evropiane për barazinë e grave dhe burrave në jetën lokale.

Këshilli i Bashkive dhe Rajoneve Evropiane (CEMR) – ka pregatitur Kartën Evropiane për barazinë e grave dhe burrave në jetën lokale. Vizita studimore në Beograd adresonte ekperiencat e zbatimit të kësaj karte dhe rolin madhor të grave në politikat dhe jetën lokale.  Zonja Voltana Ademi, kryetare e bashkisë Shkodër dhe […]
5 Janar, 2017

ShBSh kundërshton në vazhdimësi politikat dhe qëndrimet e qeverisë qendrore ndaj pushtetit vendor në tërësi dhe bashkive të djathta në veçanti

Shoqata e Bashkive të Shqipërisë kundërshton në vazhdimësi politikat dhe qëndrimet e qeverisë qendrore ndaj pushtetit vendor në tërësi dhe bashkive të djathta në veçanti. Ky qëndrim u konsolidua në mbledhjen e Komitetit të Drejtues mbajtur sot më 21 shtator 2016 me pjesëmarrjen e kryetarëve të bashkive anëtare. Diskriminimi vazhdon […]
5 Janar, 2017

A ka funksionuar reforma territoriale, emisioni Fokus në RTV Ora News

Reforma Territoriale ne Fokus-TV Ora News. Vazhdon debati mbi Reformen Territoriale. Mediat po artikulojne se kjo reforme ka deshtuar!