5 Janar, 2017

Zonja Voltana Ademi uron Presidenten dhe drejtuesit e rinj të Kongresit

Zonja Voltana Ademi, Kryetare e Bashkisë Shkodër dhe njekohësisht Presidente e Shoqatës së Bashkive të Shqipërise, uron Presidenten dhe drejtuesit e rinj të Kongresit dhe shpreh gadishmërine dhe nevojën për bashkëpunim. Sesioni i 31 i Kongresit bëri zgjedhjet për drejtuesit e rinj të Kongresit.  Zonja Gudrun Mosler-Törnström (Austria, SOC), u […]
5 Janar, 2017

Qeveria Zvicerane, jep mbështetjen financiare dhe teknike për 5 bashki në Veri

  Qeveria Zvicerane, përmes Programit Për Decentralizim dhe Zhvillim Lokal (DLDP), jep mbështetjen financiare dhe teknike për 5 bashki në Veri të Shqipërisë, për hartimin e Planit të Përgjithshëm Vendor. Pas Malësisë së Madhe, Tropojës dhe Matit, DLDP do të hartojë plane të përgjithshme vendore, PPV edhe për Klosin dhe […]
5 Janar, 2017

Vetëvlerësimi Financiar i Bashkive & Auditi Urban

Shoqata e Bashkive të Shqiperisë, në bashkëpunim me NALAS, dhe me mbështetjen e Bankës Botërore ka pregatitur MFSA për Bashkinë Vau Dejës.  Por ky program ka pasur pjesë të tij dhe bashkitë e Lushnjës, Elbasanit, Kuçovës, Fierit, Beratit, Gjirokastrës, Vlorës, Himarës, Sarandës Përmetit asistuar nga Coplan. Këto bashki kanë zbatuar […]
5 Janar, 2017

Z. Orlando Fusco ishte për një vizitë pune në zyrat e ShBSh-së

    Më 20 tetor, në zyrat e Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë ishte për një vizitë pune zoti Orlando Fusco, Oficer Programi për Qeverisje të Mirë, nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë. Gjatë takimit me z. Fusco biseduam për situatën dhe çështje aktuale në Shqipëri sidomos për zhvillimin […]
5 Janar, 2017

Këshilli i Bashkive dhe Rajoneve Evropiane (CEMR) – ka pregatitur Kartën Evropiane për barazinë e grave dhe burrave në jetën lokale.

Këshilli i Bashkive dhe Rajoneve Evropiane (CEMR) – ka pregatitur Kartën Evropiane për barazinë e grave dhe burrave në jetën lokale. Vizita studimore në Beograd adresonte ekperiencat e zbatimit të kësaj karte dhe rolin madhor të grave në politikat dhe jetën lokale.  Zonja Voltana Ademi, kryetare e bashkisë Shkodër dhe […]