5 Janar, 2017

Vizitë në zyrat e Fondacioni Konrad Adenauer Stiftung

Vizitë në zyrat e Fondacioni Konrad Adenauer Stiftung Takimi me z.Valter Glos, Drejtorin e KAS  u fokusua në situaten dhe shumë çeshtje aktuale në Shqipëri.  Në fokus të takimit ishin çështje të demokracisë vendore, decentralizimi i pushtetit vendor, zbatimi i reformes territoriale, kuadri ligjor që reforma të jetë efektive dhe […]
5 Janar, 2017

Buxhetimi shumëvjeçar i investimeve në nivel lokal në EJL

Buxhetimi shumëvjeçar i investimeve në nivel lokal në EJL Shoqata e Bashkive dhe përfaqesues të bashkive Vlorë, Shkodër dhe Vau Dejes, po marrin pjesë në Shkollën verore me temë Qeverisja Lokale dhe Marrëdhëniet Fiskale Ndërqeveritare 2016. Kjo shkollë po organizihet për të tretën here dhe e organizuar nga NALAS, mbështetur […]
5 Janar, 2017

Menaxhimi i mbetjeve, gjetja e modeleve dhe praktikave efikase është dhe mbetet problem dhe sfidë për të gjitha bashkitë.

Menaxhimi i mbetjeve, gjetja e modeleve dhe praktikave efikase është dhe mbetet problem dhe sfidë për të gjitha bashkitë. Bashkia Shkodër, Lezhë dhe Vau Dejës që kanë qenë përfituese nga projektit rajonal për menaxhimin e integruar të mbetjeve në zonat rurale dhe bregdetare, duhet të ndanin rezultatet dhe praktikat me […]
5 Janar, 2017

Konferenca përmbyllëse për projektin “Menaxhimin e mbeturinave të ngurta në zonat ndërkufitare rurale dhe bregdetare në rajonit të Evropës Juglindore

Konferenca përmbyllëse për projektin “Menaxhimin e mbeturinave të ngurta në zonat ndërkufitare rurale dhe bregdetare në rajonit të Evropës Juglindore. Struga, Maqedoni më 21 – 22 qershor 2016. 12 Bashki nga Shqipëria dhe 30 përfaqësues të tyre, staf dhe nga ndërmarrjet e menaxhimit të mbetjeve morën pjesë dhe po ndjekin […]
5 Janar, 2017

Pogradec- trajnim një-ditor me qëllim ofrimin e asistencës për bashkitë në hartimin e strukturave të tyre organizative.

Shoqata e Bashkive të Shqipërisë në bashkëpunim me Fondacionin Hanns Siedel organizoi trajnim një-ditor me qëllim ofrimin e asistencës për bashkitë në hartimin e strukturave të tyre organizative. Pushteti vendor në Shqipëri ka pësuar kohët e fundit ndryshime thelbësore me zhvillimin e reformave të rëndësishme, si ajo administrativo-territoriale dhe me […]