5 Janar, 2017

Këshillim për organizimin e brendshëm të bashkisë për të siguruar shërbim më të mirë për qytetarët

Këshillim për organizimin e brendshëm të bashkisë për të siguruar shërbim më të mirë për qytetarët Kjo është tema e programit të këshillimit ofruar për Shoqatën e Bashkive dhe dy bashkitë e përzgjedhura-Bashkia Mallakastër përfaqësuar nga Zëvendës Kryetari Z Hajredin Serjani dhe Bashkia Vau Dejës përfaqësuar me Z. Herion Jashari […]
5 Janar, 2017

Katër specialistë nga Bashkitë Shqiptare morrën pjesë në trajnimin e organizuar nga Unioni i Bashkive Botërore Turke (TDBB)

Katër specialistë nga Bashkitë Shqiptare morrën pjesë në trajnimin e organizuar nga Unioni i Bashkive Botërore Turke (TDBB) në bashkëpunim me TIKA, mbështetur nga Bashkia Denizli dhe Kocaeli Metropolitane me 16 dhe 22 Tetor 2016, bashkë me pjesëmarrjen e 16 ekspertëve të qeverisjes vendore nga 7 vende të ndryshme, “Menaxhimi […]
5 Janar, 2017

ShBSh do të jetë pjesë e projektit ‘Drejt Observatorit Decentralizimit Rajonal (RDO) në Evropën Juglindore

Shoqata e Bashkive mori pjesë në seminarin dhe do jetë pjesë e projektit ‘Drejt Observatorit Decentralizimit Rajonal (RDO) në Evropën Juglindore në Shkup, në 12-13 tetor, organizuar nga NALAS- Rrjeti i shoqatave të Autoriteteve Lokale të Evropës Juglindore. Seminari i dedikohet monitorimit rajonal të decentralizimit në kuadër të zbatimit të […]
5 Janar, 2017

ShBSh së bashku me bashkinë e Vaut të Dejës hartojnë vet-vlerësimin financiar bashkiak

Shoqata e Bashkive së bashku me bashkinë e Vaut të Dejës hartojnë vet-vlerësimin financiar bashkiak Pregatitja e këtij dokumenti përfundimtar ishte si pjesë e programit të Bankës Botërore për vendet e Ballkanit dhe në bashkëpunim me NALAS janë kryer gjatë këtyre muajve një sërë pregatitjesh për vet-vlerësimin financiar të bashkisë […]
5 Janar, 2017

Konferencë Pune e Qeverisjes Vendore-“Decentralizimi – nje vit me pas”

Konferencë Pune e Qeverisjes Vendore-“Decentralizimi – nje vit me pas” organizuar nga Shoqatat e Bashkive me mbështetjen e USAID – Projekti i Planifikimit dhe Qeverisjes Vendore (PLGP). Të pranishëm Kryetaret dhe Kryetarët e 61 bashkive të vendit komuniteti i donatorëve dhe Organizata të Shoqërisë Civile si dhe Z. Bledi Çuçi, […]