5 Janar, 2017

ShBSh do të jetë pjesë e projektit ‘Drejt Observatorit Decentralizimit Rajonal (RDO) në Evropën Juglindore

Shoqata e Bashkive mori pjesë në seminarin dhe do jetë pjesë e projektit ‘Drejt Observatorit Decentralizimit Rajonal (RDO) në Evropën Juglindore në Shkup, në 12-13 tetor, organizuar nga NALAS- Rrjeti i shoqatave të Autoriteteve Lokale të Evropës Juglindore. Seminari i dedikohet monitorimit rajonal të decentralizimit në kuadër të zbatimit të […]
5 Janar, 2017

ShBSh së bashku me bashkinë e Vaut të Dejës hartojnë vet-vlerësimin financiar bashkiak

Shoqata e Bashkive së bashku me bashkinë e Vaut të Dejës hartojnë vet-vlerësimin financiar bashkiak Pregatitja e këtij dokumenti përfundimtar ishte si pjesë e programit të Bankës Botërore për vendet e Ballkanit dhe në bashkëpunim me NALAS janë kryer gjatë këtyre muajve një sërë pregatitjesh për vet-vlerësimin financiar të bashkisë […]
5 Janar, 2017

Konferencë Pune e Qeverisjes Vendore-“Decentralizimi – nje vit me pas”

Konferencë Pune e Qeverisjes Vendore-“Decentralizimi – nje vit me pas” organizuar nga Shoqatat e Bashkive me mbështetjen e USAID – Projekti i Planifikimit dhe Qeverisjes Vendore (PLGP). Të pranishëm Kryetaret dhe Kryetarët e 61 bashkive të vendit komuniteti i donatorëve dhe Organizata të Shoqërisë Civile si dhe Z. Bledi Çuçi, […]
5 Janar, 2017

Vizitë në zyrat e Fondacioni Konrad Adenauer Stiftung

Vizitë në zyrat e Fondacioni Konrad Adenauer Stiftung Takimi me z.Valter Glos, Drejtorin e KAS  u fokusua në situaten dhe shumë çeshtje aktuale në Shqipëri.  Në fokus të takimit ishin çështje të demokracisë vendore, decentralizimi i pushtetit vendor, zbatimi i reformes territoriale, kuadri ligjor që reforma të jetë efektive dhe […]
5 Janar, 2017

Buxhetimi shumëvjeçar i investimeve në nivel lokal në EJL

Buxhetimi shumëvjeçar i investimeve në nivel lokal në EJL Shoqata e Bashkive dhe përfaqesues të bashkive Vlorë, Shkodër dhe Vau Dejes, po marrin pjesë në Shkollën verore me temë Qeverisja Lokale dhe Marrëdhëniet Fiskale Ndërqeveritare 2016. Kjo shkollë po organizihet për të tretën here dhe e organizuar nga NALAS, mbështetur […]