17 Maj, 2017

Platforma për bashkëpunim, zhvillim dhe decentralizim.

Platforma për bashkëpunim , zhvillim dhe decentralizim. Sot Këshilli i Bashkive dhe Rajoneve të Evropës (CEMR) organizoi dialogun me NALAS-it (Rrjeti i ShQV ne Evropës Juglindore) dhe Platforma per: 1) Konsultimin mbi instrumentet e ndihmës financiare të jashtme 2) Pozicioni NALAS “Qeveritë Lokale të Evropës Juglindore që kontribuojnë për Integrim […]
17 Maj, 2017

Decentralizimi, ku ndodhemi sot dhe si duhet të jetë nesër

Dimensioni Evropian i Pushtetit Vendore dhe Instrumentat për Demokraci dhe Decentralizim-ku ndodhemi sot dhe si duhet të jetë nesër. Shoqata e Bashkive të Shqipërisë në bashkëpunim me Fondacionin Gjerman Konrad-Adenauer-Stiftung zyra Tirane organizuan sot një Konferencë një ditorë me temë : ”Dimensioni Evropian i Pushtetit Vendore dhe Instrumentat për Demokraci […]
3 Prill, 2017

Forum diskutimesh me adminstratorët e Njësive Administrative

Shoqata e Bashkive të Shqipërisë në bashkëpunim me Fondacionin Gjerman Hanns Siedel organizoi sot në Fier një forum diskutimesh me adminstratorët e Njësive Administrative dhe drejtues të nivelit të dytë të bashkive. Qëllimi i këtij forumi është ngritja e Forumit të Administratorëve si pjesë e Shoqatës dhe rritja e kapaciteteve […]
27 Mars, 2017

60- vjetori i Traktatit të Romës

NGA: KËSHILLI I BASHKIVE DHE RAJONEVE TE EVROPES (CEMR) 60- vjetori i Traktatit të Romës Federica Mogherini: “Ne kemi nevojë për pragmatizëm të pushtetit vendor për të ndërtuar të ardhmen e Evropës. Ne kemi nevojë për administratorëve lokale të zgjuar, me ndjenjën e përgjegjësisë dhe pragmatizmit për të ndërtuar të […]
27 Mars, 2017

Vizitë studimore në Stamboll organizuar nga Shoqata e Bashkive të Shqipërisë në bashkëpunim me Shoqatën e Bashkive të Turqisë

Shoqata e Bashkive te Shqiperise ne bashkepunim me Shoqaten e Bashkive te Turqise,po organizoine nje vizite studimore ne Stamboll nga dt 19-24 Mars. Vizita ka per qellim shkembimin e eksperiencave ne shperndarjen dhe organizimin e sherbimeve publike,ne binjakezimet ndermjet bashkive ne Turqi por jo vetem,ne planifikimin urban, etj. Sot ne […]