buletini maj 2020

Newsletter Shoqata e Bashkive te Shqiperise

Janar - Prill 2020

Shoqata e Bashkive të Shqiperisë

I dashur lexues,

Ky buletin i radhës i Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë pasqyron aktivitetet kryesore të veprimtarisë së saj gjatë periudhës janar - prill 2020. Ashtu si në mbarë globin, vëmendje e madhe iu kushtua përballimit të pasojave të pandemisë Covid 19, e cila erdhi në Shqipëri në fillim të muajit mars me konfirmin e rastit të parë të infektuar.  Shoqata ka qenë vazhdimisht e angazhuar për t’ju gjendur sa më pranë qytetarëve dhe pushtetit vendor si dhe pranë partnerëve tanë ndërkombëtarë.  Shumica e aktiviteteve gjatë muajve mars dhe prill janë përshtatur kushteve të reja të distancimit social.  Për pjesën tjetër të periudhës, janë bërë përpjekje kundrejt zbatimit të projekteve me përfshirjen e bashkive në nivelin lokal. Shoqata ka ndjekur nga afër zhvillimet në zbatimin e ligjit dhe ndryshimet ligjore në lidhje me autonominë lokale.

Ashtu si me numrat e mëparshëm, buletini përgatitet dhe në anglisht në një version të thjeshtuar.

Faleminderit për vemendjen!

 

Lajme & Aktivitete te zhvilluara

Lokalizimi i Covid-19, një qasje për t’u konsideruar

COVID-19 me ndikimet e tij në shëndetin publik, ekonomik dhe social është një kërcënim i madh sot. Por gjithashtu është një mundësi e madhe për të provuar humanizmin tonë të përbashkët, për të zgjeruar ndjeshmërinë dhe solidaritetin tone, politik dhe institucional.

Tendenca agresive e zgjerimit të Covid-19 dhe situata e krijuar, kërkon investime serioze në kapacitetet lokale dhe rajonale, me qëllimin primar që t’iu japim zgjidhje lokale problemeve për aq sa është e mundur,dhe së dyti për të mos rritur në limite përqendrimin në qendër.

Qeverisja efektive lokale mund të sigurojë përfshirjen të gjerë të palëve të interesuara lokale, duke krijuar kështu pronësi, angazhim dhe përgjegjësi me bazë të gjerë.

Pushteti vendor duhet të vërë në zbatim veç masave të tjera, konceptin e “Lokalizimit” i cili ka të bëjë me mënyrën sesi qeveritë lokale dhe ato rajonale mund të mbështesin arritjen në luftës kundër Covid-19, të zvogëlojnë sa më shumë përhapjen, të thellojnë kontributin në aspektin shëndetësor, ekonomik dhe social në zonat e tyre, duke ofruar një panoramë të qartë të gjendjes, me fakte realiste, që ndihmojnë në zgjidhjen e problemeve në kohe.

Në këtë rast koncepti i lokalizimit duhet të fokusohet kryesisht në tre elemente ndërgjegjësimi, monitorimi dhe hapi për zgjidhje të mëtejshme.  Lokalizimi do të kontribuojë në masë të madhe valës ndërgjegjësuese, njohjes së situatës në nivel vendor, kombëtar dhe botëror.

Pushteti vendor duhet ta mbajë këtë peshë dhe përgjegjësi duke përdorur të gjitha mjetet e tij të komunikimit dhe të investojë në mjete dhe mekanizma të tjerë, kryesisht mediat sociale, komunikim online, por jo vetem, si dhe komunikimi tradicional për qytetarët jashtë aksesit digjital.  Të gjithë duhet të informohemi për tu ndërgjegjësuar.

Sot, po theksohet me të madhe nga institucionet kompetente si Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe mjaft shtete të tjera, rëndësia e procesit të gjurmimit të rasteve të infeksionet, historia e tyre dhe zinxhiri i kontakteve.  Në këtë drejtim pushteti vendor së bashku me institucionet e shëndeti publik në zonë duhet të përfshihen në këtë gjurmim, pasi janë shumë më afër qytetarëve dhe  njohjet janë më të mëdha dhe të mundshme.

Por ky proces kërkon protokolle pune për vendorët, dhe ky protokoll duhet t’iu sigurohet nga Ministria e Shëndetësisë dhe institucione te tjera qendrore.

Kjo do ndihmojë shumë në vlerësimin e situatës, mësimeve nga praktikat lokale dhe shërbejë gjithashtu, si një input për marrjen e masave të mëtejshme, për koordinim më të mirë.

Çdo njësi vendore pasi ka bërë një monitorim të kujdesshëm duhet të raportojë për gjendjen, rastet e gjurmimit, rastet e dyshuara dhe të të prekurve. Informimi në kohë reale do rrisë së tepërmi kujdesin e çdo qytetari, distancimin social dhe zbatimin e çdo mase dhe rregulli.

Por, nga ana tjetër raportet e çdo njësie vendore do ti shërbejnë  shumë mire dhe institucioneve qendrore dhe ekipeve shëndetësore në qendër për të analizuar situatën, për të marrë masat e duhura, dhe ndërtojnë strategjitë e veprimit kombëtar.

Ky është elementi tjetër i lokalizimit që bën pushteti vendor, por që nuk do të thotë ‘e pasova topin dhe loja mbaron këtu’. Asnjëherë nuk ka pushim as armëpushim deri sa ta kemi eleminuar plotësisht virusin covid. Dhe sërisht në këmbë dhe punë në shërbim të qytetarëve për jetën normale.

Masa urgjente për tu marrë nga Pushteti Vendor për të luftuar Covid 19

1.     Plane urgjente për manaxhimin e burimeve njerëzore të tyre,vlerësimi i shëndetit duke filluar nga administrata.

2.     Duhet të ngrenë strukturat e emergjencave civile aktive profesionale që të jenë në gadishmëri për të lehtësuar punën e strukturave qëndrore.

3.     Duhet të marrin masa urgjente dhe të përgatisin pako dezinfektuese dhe higjenike për shtëpitë e të moshuarëve.

4.     Duhet të marrin masa të veçanta për familjet që janë në çadra, si pasoj e termetit.

5.     Duhen në mënyrë urgjente të përgatisin pako dezinfektuese, higjenike dhe paketa ushqimore për familjet në nevojë, pensionistët e vetmuar, dhe familjet me perkrahje sociale, dhe të kryejnë shpërndajnë derë më derë.

6.     Të bëjnë të njëjtin kujdes me familjet në zonat rurale/ fshatra, ku mundësitë janë më të kufizuara.

Lexo më shumë këtu

Nis projekti "Përmirësimi i kapaciteteve lokale për të zbatuar Axhendën 2030"

30 Prill - Projekti është një bashkëpunim rajonal i udhëhequr nga NALAS dhe përfshin disa vende të Evropës Juglindore. Ai do të adresojë mungesën e kapaciteteve institucionale, ekspertizës dhe përvojës së qeverive lokale dhe aktorëve të tjerë të rëndësishëm për të garantuar të drejtat sociale, ekonomike dhe kulturore të qytetarëve të tyre, veçanërisht të grupeve të pafavorizuara, në pesë vende (Serbia, Bosnja dhe Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Kosova dhe Shqipëria).

Qëllimi i Përgjithshëm i projektit është të mbështesë qeveritë lokale për të përmirësuar të drejtat njerëzore ekonomike, sociale dhe kulturore të qytetarëve të tyre në përputhje me parimin gjithëpërfshirës të Axhendës së vitit 2030 "Mos lër askënd pas". Objektivat specifikë janë 1) rritja e aftësive të qeverive lokale, shoqatave të tyre dhe aktorëve të tjerë të rëndësishëm për të zbatuar qasje të suksesshme për forcimin e të drejtave ekonomike, sociale dhe kulturore të grupeve veçanërisht të pafavorizuara dhe 2) për të forcuar kapacitetet e qeverive lokale për t'u integruar parimi gjithëpërfshirës "Mos lër askënd pas" të Axhendës 2030 në proceset e planifikimit dhe vendimmarrjes vendore.

Lexo më shumë këtu

Seminare online mbi përfitimet e stilit të jetesës mesdhetare gjatë situatës pandemike

23 Prill – “Dieta Mesdhetare - Kur marka takon njerëzit” është një projekt i financuar nga Interreg MED, i implementuar nga një konsorcium përfshirë dhe Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë. Ai përqendrohet në promovimin e vlerave të ushqimit dhe aktiviteteve fizike të kultivuara në vendet mesdhetare dhe përfitimet në shëndetin e njeriut dhe ruajtjen e natyrës.

Me qëllim përhapjen e MD.net dhe dhënien e mbështetjes për profesionistë, kompani dhe publikun gjatë kësaj periudhe të jashtëzakonshme, projekti ka ndërmarrë iniciativën për të organizuar një seri seminaresh, me qëllim sjelljen e ekspertizës së profesorëve dhe mjekëve më afër me publikun. Seminari i parë u organizua në 3 Prill, me pjesëmarrjen e Dr. Ramón Estruch, Presidenti Shkencor i Fondacionit Mesdhetar me temë "Si të mbani një mënyrë jetese të shëndetshme në situatë izolimi" përmes një prezantimi live të ndjekur nga Q&A.

Seminari i 2-të u zhvillua në 14 Prill nga Filipe Themudo Barata, Profesor i Universitetit të Evora (Portugali) dhe Kryetar i Komisionit të UNESCO-s për trashëgiminë jo-materiale. Në këtë seminar, z. Themudo diskutroi mbi të ardhmen tonë të përbashkët. Vitet e fundit ne lejuam shkatërrimin e peizazheve tona, duke mos menduar asnjëherë ndryshimin e klimës, erozionin e fushave tona ose zhvillimin e qëndrueshëm. Dieta Mesdhetare mund të jetë një shembull i një mjeti për të krijuar një ekonomi të qëndrueshme, gjithashtu bazuar në trashëgiminë dhe kulturën tonë të përbashkët, duke forcuar kohezionin social dhe duke vlerësuar dallimet tona.

Për më shumë kliko këtu

Takimi i Grupit Institucional të Decentralizimit për masat kundër Covid 19

20 Prill - Takimi i Grupit Tematik të Decentralizimit me temë të veçantë në përgjigjen e pushtetit vendor ndaj COVID-19 u mbajt me pjesëmarrjen e institucioneve shtetërore, donatorëve dhe shoqatave të qeverisjes vendore.

Pjesëmarrësit diskutuan për rolin e mundshëm të bashkive në shërbim të qytetarëve, veçanërisht të moshuarit dhe grupeve të rrezikuara si dhe për përmbushjen e nevojave të bashkive në tejkalimin e situatës. ShBSh prezantoi rekomandimet e saj, duke filluar me propozimin që të krijohet një paketë financiare për 61 bashki dhe 12 qarqe për të adresuar situatën Covid 19. Kjo paketë duhet të përfshijë fonde nga portofoli qendror dhe lokal, duke shtuar dhe kontributin nga komuniteti i donatorëve.

Sa i përket rolit të bashkive në distancimin shoqëror, duhet të vendoset një komunikim efikas midis kryetarëve të bashkive dhe Ministrisë së Shëndetësisë. Kryetarët e bashkive duhet të informohen drejtpërdrejt nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik për njerëzit e infektuar me Covid 19 në detaje, pasi njoftimet për shtyp të Ministrisë nuk japin informacion për identifikimin e personave të infektuar.

Paketat për të mbështetur biznesin dhe qytetarët duhet të zbatohen sa më shpejt që të jetë e mundur sepse nevojat rriten pas një periudhe të gjatë izolimi. Bashkitë duhet të marrin një rritje në buxhetet e tyre të urgjencës për të ndërmarrë masa të kërkuara në luftimin e përhapjes së CIVOD 19.

Ne i bëjmë thirrje Ministrisë së Shëndetësisë dhe Komitetit Teknik të rrisin numrin e testeve për personat që dyshohet se kanë Covid 19 sepse kjo është mënyra për të luftuar dhe për të parandaluar përhapjen e Covid 19.

Katalogu i Treguesve të Decentralizimit

Mars 2020 - Ky publikim u hartua në kuadër të bashkëpunimit me Programin e UNDP-se STAR2, ku Shoqatat e Bashkive të Shqipërisë rekomandojnë përdorimin e një instrumenti të përdorur gjerësisht nga vendet Evropiane për matjen e cilësisë së funksionimit te vetëqeverisjes vendore nëpërmjet Dimensioneve dhe Treguesve te Indeksit të Monitorimit të Decentralizimit (IMD) për Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore. 

Për të ndihmuar qeverisjen vendore dhe atë qendrore në këtë proces jo të lehtë përmirësimi të vazhdueshëm të sistemit ligjor, institucional dhe operacional të administratës publike qendrore e vendore në tërësi, Shoqata e Bashkive e Shqipërisë (ShBSh) dhe Shoqata për Autonomi Vendore në Shqipëri (ShAV), në bashkëpunim me Rrjetin e Shoqatave të Autoriteteve Vendore në Evropën Juglindore (NALAS) sjellin Katalogun e Treguesve të Decentralizimit për Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore në Shqipëri.

Ky katalog është një instrument për vlerësimin dhe monitorimin e gjendjes, performancës dhe tendencave të dimensioneve dhe elementëve të ndryshëm të decentralizimit dhe qeverisjes vendore. Si i tillë, ky indeks ka për objektiv kryesor të ndihmojë njësitë e vetëqeverisjes vendore në Shqipëri të kuptojnë më mirë dhe në mënyrë të koordinuar se cilat janë pikat e tyre të forta e të dobëta e cilët duhet të jenë hapat në vijim. Ai ndihmon njësitë e vetëqeverisjes vendore të hartojnë një plan veprimi të strukturuar dhe integral për të përmirësuar performancën e tyre dhe cilësinë e shërbimeve për qytetarët. Katalogu gjithashtu është një instrument shumë me vlerë edhe për qeverisjen qendrore, pasi i aplikuar në shkallë kombëtare, mund të ndihmojë politikëbërësit për të kuptuar më mirë se cilat janë arritjet kryesore në fushën e decentralizmit, cila është gjendja aktuale, cilat janë sfidat dhe vështirësitë kryesore të qeverisjes vendore për ofrimin e shërbimeve më të mira për qytetarët e si mund të tejkalohen këto sfida nëpërmjet reformave.

Secila bashki ka mundësinë të vetëvlerësojë numerikisht stadin e decentralizimit, autonomisë, cilësisë së shërbimeve, pjesëmarrjes qytetare dhe dialogut të arritur deri më sot, e në këtë mënyrë të hartojë lehtësisht një plan veprimi të integruar për administratën vendore për përmirësimin e mëtejshëm.

Katalogu është hartuar për të zgjedhurit vendorë, kryetarë dhe këshilltarë, punonjës të bashkive, përfaqësues të institucioneve qendrore dhe aktorëve të tjerë të përfshirë në fushën e decentralizimit dhe demokracisë vendore, dhe shërben për të kuptuar më mirë se ku jemi, çfarë kemi bërë e mbi të gjitha, të kuptojmë se si duhet ti përmirësojmë më tej përpjekjet vendore dhe kombëtare për përmirësimin e shërbimeve për qytetarët.  Ky vlerësim do mundësojë dhe identifikimin e pikave të dobëta për të përqenduar më tej përpjekje dhe burime për përmirësim.

Projekti RECOV prezanton botimin përfundimtar të tij

21 shkurt - Në dy vitet e kaluara, projekti RECOV (promovimi i vlerave bashkëpunuese për shërbimet publike) zbatoi një numër të madh aktivitetesh lokale dhe arriti rezultate të rëndësishme në krijimin e rrjeteve lokale të afta për të punuar së bashku në përmirësimin e qeverisjes lokale përmes dialogut dhe pjesëmarrjes, duke kontribuar kështu në një shoqëri më gjithëpërfshirëse dhe demokratike.

Të gjitha aktivitetet dhe rezultatet e projektit 2-vjeçar janë mbledhur tani në botimin përfundimtar: ai përmbledh metodologjinë e punës, rezultatet dhe rekomandimet dhe të gjitha aktivitetet e zbatuara, siç janë seminaret, konferencat, seancat dhe prezantimet.

Gjatë dy viteve të jetës së tij, RECOV përfitoi nga kontributet kryesore të 10 partnerëve në të gjithë Evropën, të cilët njohën rëndësinë e adresimit të përbashkët të sfidave të shfaqura kohët e fundit dhe duke përfituar nga mundësitë që dalin nga ky bashkëpunim. Projekti kishte për qëllim krijimin e një rrjeti qyteteve që do të ishin të etur për të punuar së bashku në shkëmbimin e problemeve të përbashkëta, duke bërë disa ide interesante kolektive dhe prezantimin e masave konkrete në lidhje me objektivat specifike të projektit - dhe mund të themi se e arriti.

Për më shumë kliko këtu

Rekomandime të ShBSh në Komisionin Parlamentar të Pushtetit Vendor

13 shkurt – Komisioni Parlamentar organizoi një seancë dëgjimore me përfaqësues të Ministrisë së Brendshme dhe të shoqatave të bashkive lidhur me situatën aktuale të decentralizimit në Shqipëri. 

Shoqata e Bashkive parashtroi rekomandimet e mëposhtme:

1.         Buxheti i bashkive nga transferta e pakushtëzuar nga 1% (25 miljard lekë) e PBB të rritet në 2% e PBB ( 50 miliard lekë) në zbatim dhe të parimit të mjatueshmërisë financiare.

2.         Fondi nga transferta e kushtëzuar (KZhR) duhet tju shkojë direkt bashkive dhe jo të mbartet nga ministritë e linjës. Opsion i pranueshëm mund të jetë dhe ndarja ku 70% të Fondit t’ju shkojë bashkive dhe deri 30% të menaxhohen nga qeveria për investime strategjike rajonale.

3.         Borxhi i trashëguar i bashkive sot është në masën 6.4 miliard lekë. Ne parashtrojmë dy mundësi, në rastin më të mirë duhet të ishte likujduar nga qeveria ose qeveria të shlyejë pjesën e borxhit që i përket investimeve. Ndërsa borxhet e tjera ti mbeten bashkisë për tu shlyer.

4.         Të gjendet një dakordësi në pregatitjen e kalendarit për ndryshime në kuadrin ligjor dhe nënligjor për një pushtet vendor sa me funksional, vecanërisht në pregatitjen e standarteve për ofrimin e shërbimeve publike.

5.         Riorganizimi dhe decentralizim i strukturave të vetë bashkive dhe njësive administrative.

6.         Konsultimi pushtet qendor dhe vendor duhet të ketë në vëmendje Shoqatat e të jetë sa më institucional dhe efektiv.

ShBSh fillon zbatimin e Projektit SuSTowns nën INTERREG MED

25 janar - Shoqata Shqiptare është pjesë e një konsorciumi prej 9 partnerësh nga vende të ndryshme të Euromed për të zbatuar për tre vitet e ardhshme projektin SuSTown, duke rritur turizmin në qytetet e vogla interesante.

Projekti synon qytete të vogla interesante të cilat janë bërë gjithnjë e më shumë destinacione turistike për një numër të madh vizitorësh, duke favorizuar zhvillimin dhe rritjen e territoreve të tij. Siç është identifikuar nga projekti, qytetet e vogla magjepsëse mesdhetare janë subjekt i rënies së modës dhe notorizimit nga turistët. Për më tepër, këto qytete janë në rrezik të shfrytëzimit intensiv të territoreve të tyre dhe mund të bëhen të pajisura me infrastrukturë dhe shërbime sa herë që tërheqja e tyre turistike zvogëlohet.

Projekti synon të ndërhyjë në kulmin e kurbës në rritje të flukseve turistike, duke u siguruar që këto qytete të mbajnë flukset më të larta turistike, duke shmangur çdo rrezik të ndryshimit të ekosistemeve të tyre të brishtë. Rezultatet kryesore të pritura janë dokumentet e planifikimit për të adresuar marketingun e turizmit për të prodhuar metodologji të reja dhe mjete teknologjike të cilat kontribuojnë në strategjinë e përqendruar në stabilizimin e flukseve të turizmit. Prandaj, rezultatet janë adresuar për të ruajtur trashëgiminë e qyteteve të tilla, të cilat përndryshe do ta shihnin ekzistencën e tyre të komprometuar nga efektet e overtourism.

Sfida e projektit është shoqërimi i qyteteve të vogla për të qeverisur së bashku këto procese, duke shmangur që flukset turistike të shkaktojnë kolaps të shërbimeve publike për antropizim të tepërt. Si kthim, ruajtja e traditave lokale dhe trashëgimisë kulturore duhet të sigurohet.

Partneri kryesor i projektit është ANCI LAZIO, Shoqata e Qyteteve dhe Komunave të Rajonit Lazio dhe takimi fillestar u organizua në janar të vitit 2020 në Romë.

Rrjeti i qyteteve evropianë që nxisin dialogun ndërkulturor po fillon në Rijeka

22-24 Janar – Rijeka, Kryeqyteti Evropian i Kulturës i këtij viti, do të presë një grup partnerësh ndërkombëtarë të cilët po mblidhen për të krijuar së bashku një Rrjet të quajtur: Qytetet Evropiane që nxisin Dialogin Ndërkulturor dhe Luftimin e Diskriminimit të Migrantëve dhe Minoriteteve.

Të gjithë partnerët e projektit vijnë nga 14 vende - 11 anëtare të BE-së: Letonia, Polonia, Kroacia, Greqia, Lituania, Italia, Spanja, Hollanda, Rumania, Mbretëria e Bashkuar dhe Bullgaria dhe 3 vende fqinje - Serbia, Maqedonia dhe Shqipëria / Shoqata e Komunave Shqiptare.

Projekti synon të rrisë vetëdijen për pasurinë e mjedisit kulturor të BE-së dhe të promovojë vlerat kryesore evropiane, siç janë pluralizmi dhe toleranca, lehtësuar nga shkëmbimi ndërkulturor, në këtë mënyrë duke kontribuar në zhvillimin e një identiteti evropian me respekt, dinamikë dhe shumëplanësh.

Prioriteti kryesor i projektit është nxitja e dialogut ndërkulturor midis komuniteteve të ndryshme dhe aktorëve politikë në Evropë, parandalimin e diskriminimit dhe luftimin e stigmatizimit të migrantëve dhe grupeve minoritare.

Në përgjithësi, mbi 3000 pjesëmarrës do të marrin pjesë në hartimin dhe zbatimin e 5 ngjarjeve ndërkombëtare në Kroaci, Bullgari, Letoni, Poloni dhe Lituani, si dhe në 5 debate qytetare on-line që do të zhvillohen deri në dhjetor të vitit 2020.

Rrjeti do të promovojë pjesëmarrje aktive qytetare në shkallë transnacionale, do të mbështesë përpjekjet e krijuesve të politikave lokale dhe evropiane dhe qytetarët për të adresuar së bashku sfidat e dialogut ndërkulturor dhe stigmatizimin e minoriteteve dhe migrantëve.

Projekti i parë ndërkombëtar në Rijeka do të prekë tema të tilla si: Festimi i diversitetit kulturor, iniciativat evropiane për Dialog Ndërkulturor, migracioni dhe kriza humanitare, si dhe shkëmbimi i përvojave nga Kryeqytetet e ndryshme të Kulturës.

Aktivitete të tjera:

Faza e dytë e projektit RCDN

Takim i Partnerëve SUStown

Takim i Partnerëve MD.net

Rrjetet tona Sociale