Qëndrimet – Faqe 2 – Shoqata e Bashkive te Shqiperise
Shkurt 23, 2018

Qendimet dhe rekomandimet e Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë për Projekt/ligjin mbi Strehimin Social

Lënda:             Mendimet dhe rekomandimet e Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë për Projekt/ligjin mbi Strehimin Social   Drejtuar:         Komisionit të Punës, Cështjeve sociale dhe Shëndetësisë     Në përgjigje të kërkesës suaj për mendime mbi këtë projekt ligj, Shoqata e Bashkive adreson si më poshtë:   Roli i prefektit “gjobit kryetarin […]
Nëntor 22, 2016

Shoqata e Bashkive të Shqipërisë është kundër miratimit të ligjit për importin e mbetjeve nga jashtë, dhe e vlerëson tërësisht të gabuar qasjen, argumentat dhe llogjiken për të miratuar një ligj të tillë

Shoqata e Bashkive të Shqipërisë është kundër miratimit të ligjit për importin e mbetjeve nga jashtë, dhe e vlerëson tërësishtë të gabuar qasjen, argumentat dhe llogjiken për të miratuar një ligj të tillë. Njoftim për shtyp Shoqata e Bashkive të Shqipërisë është kundër miratimit të ligjit për importin e mbetjeve […]
Nëntor 22, 2016

Qëndrimi i Shoqatës Bashkive të Shqipërisë për lehtësirat ndaj emigranteve

Qëndrimi i Shoqatës Bashkive të Shqipërisë për lehtësirat ndaj emigranteve Tiranë, 25 qershor 2016 Lënda: Kthim përgjigje Në përgjigje të kërkesës suaj për propozime/sugjerime konkrete për masat që mund te ndërmerren në nivelin vendor nga bashkitë si p.sh. lehtësimi nga pagesa e tarifave vendore ose masa të tjera që gjykoni […]
Nëntor 22, 2016

Mendim i Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë mbi Projekt-Vendimin e Këshillit të Ministrave ”Për miratimin e Rregullores për kushtet, kriteret, tarifat, afatet, si dhe procedura për klasifikimin e strukturave akomoduese“

Tiranë, 14.04.2016 Lënda: “Mendim i Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë mbi Projekt-Vendimin e Këshillit të Ministrave ”Për miratimin e Rregullores për kushtet, kriteret, tarifat, afatet, si dhe procedura për klasifikimin e strukturave akomoduese. “ Shoqata e Bashkive ka marrë së fundmi një kërkesë për dhënie mendimi mbi Projekt Vendimin e […]
Nëntor 22, 2016

Qeveria redukton me 1.3 miliardë lekë buxhetin për bashkitë; ulje diskriminuese dhe kërcënim i shërbimeve publike

Tiranë, 17 Dhjetor 2015 Deklaratë për Shtyp Qeveria redukton me 1.3 miliardë lekë buxhetin për bashkitë; ulje diskriminuese dhe kërcënim i shërbimeve publike. Shoqata e Bashkive të Shqipërisë si zëri i interesave qytetare, përfaqësuese e bashkive si institucionet më afër ofrimit të shërbimeve publike dhe sociale për komunitetin, ka ndjekur […]