Media – Faqe 3 – Shoqata e Bashkive te Shqiperise
Janar 5, 2017

ShBSh pjesë e nismës- “Partneritetet Bashkiake për Qëndrueshmërinë” ne Evropen Juglindore

Shoqata e Bashkive të Shqiperisë dhe qeveritë lokale janë pjesë e nismës së re të Qeverisë Gjermane – “Partneritetet Bashkiake për Qëndrueshmërinë” ne Evropen Juglindore. Nga kjo nisëm bashkia Shkodër, Kamëz dhe Pogradec, do përfitojnë nga partneriteti me bashkitë Gjermane.  Qëllimi i përgjithshëm i projektit është për të mbështetur komunitetet […]
Janar 5, 2017

Zonja Voltana Ademi uron Presidenten dhe drejtuesit e rinj të Kongresit

Zonja Voltana Ademi, Kryetare e Bashkisë Shkodër dhe njekohësisht Presidente e Shoqatës së Bashkive të Shqipërise, uron Presidenten dhe drejtuesit e rinj të Kongresit dhe shpreh gadishmërine dhe nevojën për bashkëpunim. Sesioni i 31 i Kongresit bëri zgjedhjet për drejtuesit e rinj të Kongresit.  Zonja Gudrun Mosler-Törnström (Austria, SOC), u […]
Janar 5, 2017

Qeveria Zvicerane, jep mbështetjen financiare dhe teknike për 5 bashki në Veri

  Qeveria Zvicerane, përmes Programit Për Decentralizim dhe Zhvillim Lokal (DLDP), jep mbështetjen financiare dhe teknike për 5 bashki në Veri të Shqipërisë, për hartimin e Planit të Përgjithshëm Vendor. Pas Malësisë së Madhe, Tropojës dhe Matit, DLDP do të hartojë plane të përgjithshme vendore, PPV edhe për Klosin dhe […]
Janar 5, 2017

Vetëvlerësimi Financiar i Bashkive & Auditi Urban

Shoqata e Bashkive të Shqiperisë, në bashkëpunim me NALAS, dhe me mbështetjen e Bankës Botërore ka pregatitur MFSA për Bashkinë Vau Dejës.  Por ky program ka pasur pjesë të tij dhe bashkitë e Lushnjës, Elbasanit, Kuçovës, Fierit, Beratit, Gjirokastrës, Vlorës, Himarës, Sarandës Përmetit asistuar nga Coplan. Këto bashki kanë zbatuar […]
Janar 5, 2017

Z. Orlando Fusco ishte për një vizitë pune në zyrat e ShBSh-së

    Më 20 tetor, në zyrat e Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë ishte për një vizitë pune zoti Orlando Fusco, Oficer Programi për Qeverisje të Mirë, nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë. Gjatë takimit me z. Fusco biseduam për situatën dhe çështje aktuale në Shqipëri sidomos për zhvillimin […]