Aktivitete – Faqe 3 – Shoqata e Bashkive te Shqiperise
Dhjetor 14, 2017

“Rindërtimi i urave lidhëse ndërmjet qyteteve evropiane dhe “pjesëmarrja qytetare kundër stigmatizimit dhe kufijve social-hapsinor – roli bashkive.

“Rindërtimi i urave lidhëse ndërmjet qyteteve evropiane dhe “pjesëmarrja qytetare kundër stigmatizimit dhe kufijve social-hapsinor – roli bashkive. Me këtë tematikë u mblodhem dhe diskutuam sot ne konferencën organizuar nga programi bashkëfinancimit të Evropës për Qytetarët ne projektin URGENT – “Rindërtimi Urban: Rrjeti Europian i Qyteteve” i zbatuar nga ALDA […]
Dhjetor 14, 2017

Observatorin Rajonal të Decentralizimit për vendet e Ballkanit Perëndimor.

  Me koleget nga rajoni dhe bashkë me ekipin nga shqiperia diskutuam mbi Observatorin Rajonal të Decentralizimit për vendet e Ballkanit Perëndimor. # Bacid #KDZ # Nalas mbështetur nga OSCE.  
Dhjetor 14, 2017

Seminarin Kombëtar “Forcim i bashkëpunimit mes pushtetit qendror dhe vendor në menaxhimin e migrimit”

Shoqata e Bashkive të Shqipërisë në bashkëpunim me NALAS (Rrjeti i Shoqatave të Autoriteteve Vendore për Europën Juglindore) organizon Seminarin Kombëtar “Forcim i bashkëpunimit mes pushtetit qendror dhe vendor në menaxhimin e migrimit”, në bashkëpunim me MARRI (Rrjeti i Ministrive të Brendshme). Ky seminar mbledhi së bashku të zgjedhur vendorë […]
Nëntor 17, 2017

Shoqata e Bashkive prezantoi modelin e saj te punës për pregaditjen e MFSA ne 10 Bashki.

Këto dy ditë, në kuadër të Programit të Partneritetit Urban të Bankës Botërore-Austri, u zhvillua në Shkup “Dialogu Qytetet me Qytetet” (C2C) për Financat vendore , Planifikimin Urban dhe Menaxhimin e Tokës. Veprimtaria mblodhi ekspertët bashkiak nga Ballkani Perëndimor dhe disa bashki nga Shqiperia, për të diskutuar sfidat e planifikimit […]
Nëntor 17, 2017

Kryetarja e SHBSH Voltana Ademi-diskutimi dhe qendrimet në takimin e Këshillit Konsultativ.

Kam disa çështje në fakt për të diskutuar dhe mendoj që ne duhet të diskutojmë sipas tematikave dhe ti ndajmë pak, jo të gjitha grumbull sepse nuk ndahen aq kollaj. Sa per kujtesë zoti zvministër më datë 27 tetor Këshilli i Ministrave ka miratuar tashmë ligjin për ndryshimet në sistemin […]