Aktivitete – Shoqata e Bashkive te Shqiperise
Dhjetor 28, 2017

Happy Season’s Holidays Gëzuar Festat e Fundvitit

Të nderuar miq, kolegë, bashkëpunëtorë, partnerë donatorë dhe media! Shoqata e Bashkive ju uron Gëzuar Festat e Fundvitit dhe Viti i Ri ardhtë plot prosperitet dhe te mira. Gjejme rastin t’ju falenderojme për mbështetjen dhe bashkëpunimin për vitin 2017 dhe thellesishtë të besojmë që viti 2018 do të jetë akoma […]
Dhjetor 20, 2017

Takimi vjetor i Forumit Profesional të Financave Vendore.

Forumi profesional i financave vendore. Sot në zyrat e Shoqates së Bashkive u mblodhën në takimin e rradhës perfaqesuesit e departamenteve të financave vendore. Në këtë takim u diskutuan tre çeshtje të renditura si prioritete dhe aktivitete të shoqatës per vitin që po mbyllim dhe vitin qe vjen. -Vlerësimi Financiar […]
Dhjetor 14, 2017

Takim i perbashkët me Kryetaret e Bashkive dhe Keshillave te Qarqeve_Identifikimi i Objektivave, si udhërrëfyes për hartimin e Planit Rajonal të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve për Zonën Verilindore,dhe rajonalizimi i sherbimit te manaxhimit te mbetjeve.

Takim i perbashkët me Kryetaret e Bashkive dhe Keshillave te Qarqeve_Identifikimi i Objektivave, si udhërrëfyes për hartimin e Planit Rajonal të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve për Zonën Verilindore,dhe rajonalizimi i sherbimit te manaxhimit te mbetjeve. Nëntë Bashkive te Rajonit Verilindor të Shqipërisë, Kukës, Tropojë, Has, Dibër, Bulqizë, Klos, Mat, […]
Dhjetor 14, 2017

Fondi Rajonal i Hapur GIZ për Efiçiencën e Energjisë të EJL-së,

Shoqata e Bashkive mori pjese ne Takimin Rajonal të fillimit të projektit që po mbahet në Shkup Maqedoni më 12 dhe 13 dhjetor 2017 . i porositur nga BMZ – Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik, do të mbështesë projektin rajonal me temën “Mobiliteti i Qëndrueshëm Urban në […]
Dhjetor 14, 2017

“Rindërtimi i urave lidhëse ndërmjet qyteteve evropiane dhe “pjesëmarrja qytetare kundër stigmatizimit dhe kufijve social-hapsinor – roli bashkive.

“Rindërtimi i urave lidhëse ndërmjet qyteteve evropiane dhe “pjesëmarrja qytetare kundër stigmatizimit dhe kufijve social-hapsinor – roli bashkive. Me këtë tematikë u mblodhem dhe diskutuam sot ne konferencën organizuar nga programi bashkëfinancimit të Evropës për Qytetarët ne projektin URGENT – “Rindërtimi Urban: Rrjeti Europian i Qyteteve” i zbatuar nga ALDA […]