Aktivitete – Shoqata e Bashkive te Shqiperise
Maj 17, 2017

Arritjet dhe planet 5 vjeçare të rrjetit të shoqatave

Me cilesinë e Drejtorit Ekzekutiv te SHBSH, dhe njekohesisht Anetar i Bordit (CLO) te NALAS-it (Rrjeti i Shoqatave te Autoriteteve Vendore ne Evropen Jug Lindore) mora pjese ne takimin respektiv për të diskutuar arritjet  e Network-ut  në 5 vitet e fundit dhe planet për 5 vitet e ardhshme me kete […]
Maj 17, 2017

Seminar informues dhe trajnues me koordinatoret e Bashkive

Shoqata e Bashkive të Shqipërisë në bashkëpunim me Eurovienna, institucion austriak i specializuar në Projekte të Bashkimit Europian dhe me mbështetjen financiare të Bashkëpunimit për Zhvillim Austriak organizuan Seminarin Informues dhe Trajnues me koordinatoret e Bashkive per BE. Qëllimi i këtij Seminari është ngritja e njohurive në bashki për mundësitë […]
Maj 17, 2017

Platforma për bashkëpunim, zhvillim dhe decentralizim.

Platforma për bashkëpunim , zhvillim dhe decentralizim. Sot Këshilli i Bashkive dhe Rajoneve të Evropës (CEMR) organizoi dialogun me NALAS-it (Rrjeti i ShQV ne Evropës Juglindore) dhe Platforma per: 1) Konsultimin mbi instrumentet e ndihmës financiare të jashtme 2) Pozicioni NALAS “Qeveritë Lokale të Evropës Juglindore që kontribuojnë për Integrim […]
Maj 17, 2017

Decentralizimi, ku ndodhemi sot dhe si duhet të jetë nesër

Dimensioni Evropian i Pushtetit Vendore dhe Instrumentat për Demokraci dhe Decentralizim-ku ndodhemi sot dhe si duhet të jetë nesër. Shoqata e Bashkive të Shqipërisë në bashkëpunim me Fondacionin Gjerman Konrad-Adenauer-Stiftung zyra Tirane organizuan sot një Konferencë një ditorë me temë : ”Dimensioni Evropian i Pushtetit Vendore dhe Instrumentat për Demokraci […]
Prill 3, 2017

Forum diskutimesh me adminstratorët e Njësive Administrative

Shoqata e Bashkive të Shqipërisë në bashkëpunim me Fondacionin Gjerman Hanns Siedel organizoi sot në Fier një forum diskutimesh me adminstratorët e Njësive Administrative dhe drejtues të nivelit të dytë të bashkive. Qëllimi i këtij forumi është ngritja e Forumit të Administratorëve si pjesë e Shoqatës dhe rritja e kapaciteteve […]