Aktivitete – Shoqata e Bashkive te Shqiperise
Shtator 19, 2017

Sistemi i Integruar i Manaxhimit te Mbetjeve.

Sistemi i Integruar i Manaxhimit te Mbetjeve. Bashkimi Evropian po financon Asistencen Teknike per Manaxhimin e Integruar te Mbetjeve ne Bashki te Përzgjdhura. Objektivi i Pergjithshem i asistences ështe të mbeshtese Mininstrinë e Mjedisit per politika mjedisore sipas standarteve te BE. Ndersa ne terma konkrete ka per qellim te mbeshtese […]
Shtator 15, 2017

Programi ReLOad zgjodhi bashkitë partnere.

Programi ReLOad zgjodhi bashkitë partnere. Nga 61 bashki vetëm 35 shprehen interes për këtë program, nga të cilat vetëm 12 janë kualifikuar dhe do pērfitojne grante. Bashkia Shkodër dhe Lezhe kryesojnë listen e 12 bashkive fituese duke u vlerësuar si dy bashkite qe plotesojne me së miri kriteret e performances […]
Maj 17, 2017

Arritjet dhe planet 5 vjeçare të rrjetit të shoqatave

Me cilesinë e Drejtorit Ekzekutiv te SHBSH, dhe njekohesisht Anetar i Bordit (CLO) te NALAS-it (Rrjeti i Shoqatave te Autoriteteve Vendore ne Evropen Jug Lindore) mora pjese ne takimin respektiv për të diskutuar arritjet  e Network-ut  në 5 vitet e fundit dhe planet për 5 vitet e ardhshme me kete […]
Maj 17, 2017

Seminar informues dhe trajnues me koordinatoret e Bashkive

Shoqata e Bashkive të Shqipërisë në bashkëpunim me Eurovienna, institucion austriak i specializuar në Projekte të Bashkimit Europian dhe me mbështetjen financiare të Bashkëpunimit për Zhvillim Austriak organizuan Seminarin Informues dhe Trajnues me koordinatoret e Bashkive per BE. Qëllimi i këtij Seminari është ngritja e njohurive në bashki për mundësitë […]
Maj 17, 2017

Platforma për bashkëpunim, zhvillim dhe decentralizim.

Platforma për bashkëpunim , zhvillim dhe decentralizim. Sot Këshilli i Bashkive dhe Rajoneve të Evropës (CEMR) organizoi dialogun me NALAS-it (Rrjeti i ShQV ne Evropës Juglindore) dhe Platforma per: 1) Konsultimin mbi instrumentet e ndihmës financiare të jashtme 2) Pozicioni NALAS “Qeveritë Lokale të Evropës Juglindore që kontribuojnë për Integrim […]